Нивата на глюкозата по време на бременност и рискът от развитие на диабет по-късно

Известно е, че гестационният диабет е свързан с повишен риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания по-късно в живота. Има обаче много малко данни за връзката между гликемията по време на бременност и развитието на артериална хипертония.
Ето защо целта на това проучване е да се изследва връзката между нивата на глюкозата по време на бременност и развитието на артериална хипертония впоследствие.

Методи

Участниците в това ретроспективно кохортно проучване са жени с едноплодна бременност (≥29 гестационна седмица). Всички те са подложени на оценка на глюкозата на гладно и тест за глюкозен толеранс.
Изследвана е връзката между нивата на глюкозата при различни измервания и риска от развитие на хипертония по-късно в живота.

резултати

Проучването анализира данни от 313 361 жени с едноплодна бременност. Средната продължителност на наблюдението е 5,7 г. През това време е регистрирано развитие на артериална хипертония при 9508 жени.

Установено е, че всяко увеличение с 1 mmol/L на плазмената глюкоза на гладно е свързано с 15% увеличение на риска от развитие на артериална хипертония (коригиран коефициент на риск 1,15; 95% доверителен интервал 1,14-1,16).

Резултатите от теста за глюкозен толеранс също са значително свързани с развитието на артериална хипертония. Така повишените гликемични стойности след натоварване с глюкоза са свързани с повишен риск от развитие на артериална хипертония (съотношение на риска 1,83; 95% доверителен интервал 1,68-2)

Заключение

По този начин високите нива на кръвната захар по време на бременност са свързани с по-голям риск от развитие на артериална хипертония по-късно.