Месец: юли 2022

Ролите в семейството

Яростните спорове около разпределението на ролите на съпруга и съпругата в семейната йерархия са пряко свързани с промяната в социалния статус на съвременната жена. Седенето вкъщи с деца, почистването на